<div align="center"> <h1>Jerzy Burban</h1> <h3>Artysta Lutnik (violin-maker, luthier) z Wrocławia - Jerzy Burban. Wykonuje Skrzypce, Kontrabasy, Altówki. Wrocław lutnictwo.</h3> <p>lutnictwo, lutnik, luthier, violin-maker, skrzypce, kontrabas, wrocław, altówka</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.wolnachata.pl/lutnik" rel="nofollow">http://www.wolnachata.pl/lutnik</a></p> </div>